TEKO VÀ BÍ MẬT LOGO!

 Thứ Năm, 06 Tháng Bảy 2017

Những bước khởi đầu tạo dựng lại thương hiệu mới…

Trở thành newbie trên thị trường…

Teko trăn trở trong việc tìm kiếm dấu ấn với sự khác biệt, tìm kiếm biểu tượng chỉ thuộc về riêng Teko, để nói lên cái chất “TEKO”! Và sau bao ngày tháng vẽ rồi xoá, xoá rồi lại vẽ, cuối cùng dấu ấn thương hiệu Teko cũng chính thức ra đời…

                                                        …VÀ…

Teko đấy! Bạn đã “thấy” và “cảm” được Teko chưa?